Hoofdkantoor Trek Benelux

Fietsenfabrikant Trek Benelux staat voor innovatie en duurzaamheid. Deze eisen stellen ze ook aan de installatie in hun hoofdkantoor. Voor de verwarming van hun nieuwe kantoor zijn ze aangesloten op het bestaande warmtenet van het Bouw & Infra Park. Dit warmtenet wordt verwarmd door een biomassa installatie. Deze installatie wordt gevoed met houtsnippers afkomstig van het snoeiafval uit de omgeving.

De koeling wordt verzorgd door een adsorptiekoeler gekoppeld aan koude-opslagvat gevuld met PCM-bollen met een smelttemperatuur van 14°C. Een adsorptiekoeler maakt gebruik van een bijzondere eigenschap waarbij warmte uit het warmtenet gebruikt wordt om koeling te genereren. Om in de zomermaanden ook verzekerd te zijn van een duurzame opwekking van koeling zijn er tevens zonnecollectoren geplaatst die dan zorg dragen voor het aanleveren van de benodigde warmte. De verkregen koeling wordt opgeslagen in een buffervat. Het gekoeld water wordt gebruikt om middels ventilatieboxen koude lucht de kantoren van Trek Benelux in te blazen.

Onze partners Energy Outsourcing Solutions en Global-E-Systems hebben in dit project zorg gedragen voor de levering, plaatsing en integratie van de adsorptie koeler, zonneboiler en het buffervat.