Rijswijks Lyceum

Uit een recent onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) blijkt dat in het stookseizoen 86% van de lesruimte op scholen onvoldoende is geventileerd. De temperaturen in de lokalen worden daardoor te hoog. In ca. 56% van de onderzochte leslokalen komt de capaciteit van de ventilatievoorzieningen niet overeen met het wettelijke prestatieniveau.

Het Rijkswijks Lyceum heeft daadkrachtig met dit probleem afgerekend. Vier jaar geleden investeerde de scholengemeenschap 1,2 miljoen euro aan warmte en -koudeopslag en de nodige bouwkundige voorzieningen. Elk lokaal wordt inidividueel geklimatiseerd doormiddel van o.a. aardwarmte en -koeling ventilatorconvecto ren. Na deze operatie daalde de gasrekening met 75%. Er bleven echter nog drie ruimten over waarvan koeling bijna onmogelijk was: het theater dat ook als aula wordt gebruikt, de mediatheek met vele computers en de portiersloge. De wanden in het theater zijn van glas waardoor het er in de zomer zo 30 graden kan worden. In de mediatheek staan 40 computers die de hele dag warmte uitblazen.

Inmiddels zijn het theater, de mediatheek en de portiersloge voorzien van PCM-panelen en PCM-klimaat-plafondeilanden die in de winter warmte opslaan die de volgende dag weer wordt gebruikt voor het verwarmen van de lokalen. In de winter werkt het principe net andersom. In de nacht koelen de PCM-matten in de plafonds af en die koelte wordt weer gebruikt om de ruimten te conditioneren tot een aangename temperatuur. Het podium in de theater ruimte wordt gebruikt voor de opslag van vijftienduizend PCM18-bollen. Die worden gebruikt voor de klimatisering van de aula. De klimaatsystemen van de Rijswijkse scholengemeenschap en de toepassing van PCM’s maken furore in Rijswijk. Regelmatig komen bedrijven kijken hoe het klimaatprobleem hier is aangepakt.