Beheer Klimaatinstallaties

Voor een optimaal functionerende klimaatinstallatie dient er een goede afstemming te zijn tussen de gebruikers, het gebouw en de installaties.

Niet alleen tijdens het ontwerp maar ook bij het beheer van het gebouw dient hiermee rekening te worden gehouden.

Door wijzigingen in het gebouw of de organisatie kan de afstemming tussen gebouw en installaties minder optimaal worden. Hierdoor zullen de exploitatiekosten stijgen en zal het comfort in het gebouw afnemen, in extreme gevallen kan een slecht functionerende installatie zelfs gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de gebruikers.

De huidige bouwwijze en regelwetgeving vragen een uitgebalanceerd klimaatsysteem. Verwarming, koeling, ventilatie, bevochtiging en ontvochtiging dienen zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd om zodoende een klimaat te scheppen waarin het goed werken, leren, wonen of sporten is.

Klimaatbeheersing vereist totaalsystemen die zijn toegespitst op iedere willekeurige bedrijfssituatie. Uiteraard vormt het kostenaspect in realisatie en exploitatie hierin een essentieel onderdeel.

Boonstoppel Engineering speelt actief in op de vraag naar maatwerk en meedenken in oplossingen. Samen met de opdrachtgever een programma van eisen en gebruikerswensen opstellen om vervolgens tot een helder voorstel met technisch en financieel advies te komen, waarbij functionaliteit, duurzaamheid en energieoptimalisatie centraal staan.