Bouwfysica

Wanneer is het binnenklimaat van een gebouw behaaglijk? Alle zintuigen komen aan bod als het gaat om de beleving van het binnenklimaat. Vanuit dit gegeven zetten wij onze bouwfysische expertise in op de terreinen: thermisch binnencomfort, akoestiek en geluid, daglicht, bouwkundige details en brandveiligheid.

Kennis van bouwfysische eigenschappen van bouwkundige elementen, glas, ventilatieopeningen, betonkernactivering, zonwering, façades, et cetera is bij Boonstoppel Engineering op hoog niveau ontwikkeld. Hiermee wordt de kiem gelegd voor gezonde, comfortabele gebouwen die installatiearm én duurzaam zijn. Om optimale veiligheid te kunnen bieden, worden gebouwen daarnaast zowel bouwkundig als installatietechnisch zodanig ingericht dat de risico’s op ongevallen bij brand zo klein mogelijk zijn.

Middels CFD-berekeningen zijn wij in staat luchtstromen en temperaturen te berekenen en eventuele klimaatproblemen en -oplossingen in kaart te brengen.