Installatiekeuringen

Om de conditie en het functioneren van uw installaties te bewaken of om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen, is het laten uitvoeren van keuringen gewenst en vaak wettelijk verplicht. Boonstoppel Engineering kan deze keuringen voor u regelen. U kunt dan doorgaan met uw kerntaken en heeft maar met één partij te maken. Wij bewaken de uitvoering, kwaliteit en kosten voor u.

Wat kunnen wij doen voor uw in verband met het regelen van Installatiekeuringen?

Afhankelijk van uw situatie bent u in het kader van de Wet milieubeheer, de Arbo-wet en het Besluit liften (Warenwet) verplicht periodieke keuringen uit te laten voeren. Wij hebben het hierbij over de volgende installatiekeuringen:

  • stookinstallaties (SCIOS-keuring)
  • elektrische installaties (NEN 3140-keuring)
  • koelinstallaties (STEK-keuring)
  • liftkeuringen
  • bliksembeveiliging

Boonstoppel Engineering regelt alle installatiekeuringen voor u. Door onze kennis van de actuele wetgeving, installatietechniek én markttarieven zijn we in staat heldere afspraken te maken met keuringsinstituten en kosten te reduceren. Hiermee nemen we uw zorg om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving uit handen en bewaken we de uitvoering en kosten.

Wanneer is uitbesteding aan Boonstoppel Engineering zinvol?

Het uitbesteden van uw zorg over periodieke keuringen is zinvol als:

  • binnen uw organisatie onvoldoende zicht is op de relevante wetgeving of de veranderingen op dit gebied;
  • onduidelijk is in welke mate u nu aan de wetgeving voldoet;
  • u onvoldoende zicht heeft op de kwaliteit van de keuringen en de marktconformiteit van de gehanteerde tarieven;
  • u zelf geen tijd heeft om de keuringen goed te coördineren.

De periodieke rapportages van Boonstoppel Engineering kunt u gebruiken bij het contact met de overheid, gemeente of verzekeraar.

Hoe werken wij?

Om uw verantwoordelijkheden voor verplichte periodieke keuringen goed over te nemen, doorlopen we de volgende stappen:

1. Bepaling omvang keuringen
We inventariseren uw installaties en toetsen deze aan de geldende wet- en regelgeving en eventuele verzekeringseisen. Op basis van deze inventarisatie stellen wij een keuringsoverzicht op.

2. Beoordeling huidige contracten
Wij beoordelen de huidige contracten, onderzoekt of u hiermee aan alle verplichtingen voldoet en bepaalt de actuele status (prijs, prestatie, looptijd) van de contracten.

3. Voorstel keuringen
Op basis van voorgaande stappen maken we een voorstel. Hierin krijgt u de relevante verplichtingen én de actuele status helder en overzichtelijk gepresenteerd. Verder geven

we aan hoe de bewaking praktisch zal verlopen, hoe en wanneer we u informeren en welk budget nodig is. Afhankelijk van uw situatie zullen wij de werkzaamhedenaanbesteden om nieuwe prijs- en kwaliteitsafspraken te maken met keurende partijen.