Energieadvies

Slim energiegebruik spaart kosten én het milieu. Bovendien verbetert het vaak het woon- en werkklimaat. De klimaat- verandering en de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen onderstrepen de urgentie van energiebesparing. Als vervolg op eerder vastgelegde energieambities bekijken wij de mogelijkheden om deze ambities te realiseren.

We plaatsen verschillende energieconcepten naast elkaar en vergelijken deze in conceptstudies op technische inpassing, energiegebruik, investerings- en exploitatiekosten en technisch-economische haalbaarheid. Dit is mogelijk bij zowel nieuwe als bestaande situaties. Uiteindelijk wordt zo’n conceptstudie een beslisdocument waarmee u als opdrachtgever kunt kiezen welk concept verder wordt uitgewerkt of welke energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.

Het gaat bij onze energieadviezen om een realistisch evenwicht tussen menselijk welbevinden, financiële kaders en beperking van milieubelasting. Samen met u zoekt Boonstoppel Engineering naar ambitieuze, creatieve oplossingen om dit evenwicht te bereiken.