Windenergie

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Windenergie raakt nooit op en is schoon.

De gemiddelde productie per nieuwe turbine is door technologische ontwikkelingen en hogere masten sterk toegenomen. Een moderne turbine van 3 MW (megawatt = 1 miljoen Watt) kan afhankelijk van de locatie per jaar wel 6.000.000 tot 7.500.000 kWh elektriciteit opleveren. In Duitsland leveren prototypes van 5 megawatt turbines op een mast van 80 meter al meer dan 15.000.000 kWh per jaar. Een kilowattuur (kWh) is de hoeveelheid energie, geproduceerd door een generator die een uur draait met een vermogen van 1 kilowatt (kW = 1000 Watt).

De opbrengst van een windmolen hangt af van een aantal factoren:

  • de plek waar de turbine staat: boven open zee waait het harder dan in de buurt van de stad.
  • hoe lang de turbine gemiddeld draait. Een windturbine levert elektriciteit vanaf windkracht 2; bereikt zijn maximale productievermogen bij windkracht 6 en wordt teruggeschakeld bij een windkracht boven de 10, dit om overbelasting te voorkomen.
  • het rotoroppervlak: hoe langer de bladen, des te groter het oppervlak en hoe meer wind wordt omgezet in elektriciteit
  • de hoogte van de turbine: op grotere hoogte waait het harder en is de windstroom minder turbulent.


Op plekken met veel wind bedragen de kosten om met een moderne turbine elektriciteit op te wekken ongeveer 0,05 euro per kilowattuur. Landinwaarts loopt dat bedrag op tot 0,08 euro. Ter vergelijking: de kosten van elektriciteit uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool bedragen circa 0,04 euro per kilowattuur. Bij moderne en hogere windturbines dalen deze kosten verder. Door een langdurige hogere prijs voor fossiele brandstoffen zal de prijs voor elektriciteit uit centrales verder oplopen. Windenergie is nu dus nog een stukje duurder. Toch merkt u daar weinig van als u 'groene stroom' inkoopt bij uw energieleverancier. Dit komt doordat gewone energie belast is met een milieuheffing. Groene energie (opgewekt door schone, duurzame bronnen, zoals windenergie) wordt minder belast.