Meet- en regel installaties

Steeds veranderende externe en interne invloeden maken regelsystemen noodzakelijk. De functionaliteit en toegankelijkheid van de regelsystemen staat hierbij voorop. Bij elk bestaand dan wel nieuw gebouw maken wij, indien mogelijk met de gebruiker, een zorgvuldige afweging of en in hoeverre een gebouwbeheersysteem een meerwaarde heeft. Voor gebouwen met gedifferentieerde functie en een zekere grootte, maar ook voor kleinere gebouwen draagt een GBS bij aan de flexibiliteit en de integratie met elektrotechnische installaties (zoals verlichting en beveiliging)