Duurzame ontwikkeling

Bodemopslagsystemen

Als natuurlijke bron voor de warmtepompen wordt een bodemopslagsysteem toegepast. Hierbij wordt in d...

Bekijken

Warmtepompen

De warmtepomp werkt volgens een geheel ander principe. De warmtepomp onttrekt laagwaardige warmte ui...

Bekijken

Windenergie

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Windenergie raakt nooit op en is schoon.

De gemiddelde ...

Bekijken

Waterkracht

De kracht van stromend en vallend water kan met behulp van een waterturbine in een draaiende bewegin...

Bekijken

Zonne-energie

Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld: de energie die mensen zelf met hun technologie...

Bekijken

Biomassa

Biomassa is het drooggewicht van organismen of delen ervan. Hieronder valt zowel plantaardig als die...

Bekijken